Veštačko drveće i zelenilo

Veštačko drveće pravimo na prirodnom drvetu od izabranih grana sa veštačkim lišćem u željenoj visini i obliku u  maksimalnom roku od 7 dana. Uvek imamo na stanju oko 30 komada već napravljenih najpopularnijih modela. Na sajtu je deo ponude, a veći izbor možete videti u cenovnicima koje šaljemo mailom.

Veštačke biljke - uvek u ponudi imamo oko 50-tak vrsta i to veštačke paprati, veštačke dracene, difenbahije, veštačke fikuse, afelandre, monstere, veštačke palme, veštačka sanseveria, šeflera, slonove uši, itd. Naročito popularni su veštacki buketi eukaliptusa, veštački buketi trave, veštački buketi šimšira, protee, bobica, itd.

Imamo i veštačke zelene lopte šimšira, eukaliptusa, trave, ginko kao i kocke od veštačkog zelenila: eukaliptusa i trave, veštačku živu ogradu (kocke od veštačkog bršljana).

Veštačke lozice raspoložive su u obliku veštačke puzavice, veštačkog žbuna ili girlande od veštačkog lišća. Veštačke hedere-bršljani, veštački sindapsusi, veštačke muškatle, itd.


001 veštačko drveće
001 veštačko drveće
002 veštačko drveće
002 veštačko drveće
003 veštačko drveće
003 veštačko drveće
004 veštačko drveće
004 veštačko drveće
005 veštačko drveće
005 veštačko drveće
006 veštačko drveće
006 veštačko drveće
007 veštačko drveće
007 veštačko drveće
008 veštačko drveće
008 veštačko drveće
009 veštačko drveće
009 veštačko drveće
010 veštačko drveće
010 veštačko drveće
011 veštačko drveće
011 veštačko drveće
012 veštačko drveće
012 veštačko drveće
013 veštačko drveće
013 veštačko drveće
014 veštačko drveće
014 veštačko drveće
015 veštačko drveće
015 veštačko drveće
016 veštačko drveće
016 veštačko drveće
017 veštačko drveće
017 veštačko drveće
018 veštačko drveće
018 veštačko drveće
019 veštačko drveće
019 veštačko drveće
020 veštačko drveće
020 veštačko drveće
021 veštačko drveće
021 veštačko drveće
022 veštačko drveće
022 veštačko drveće
023 veštačko drveće
023 veštačko drveće
024 veštačko drveće
024 veštačko drveće
025 veštačko drveće
025 veštačko drveće
026 veštačko drveće
026 veštačko drveće
027 veštačko drveće
027 veštačko drveće
028 veštačko drveće
028 veštačko drveće
029 veštačko drveće
029 veštačko drveće
030 veštačko drveće
030 veštačko drveće
031 veštačko drveće
031 veštačko drveće
032 veštačko drveće
032 veštačko drveće
033 veštačko drveće
033 veštačko drveće
034 veštačko drveće
034 veštačko drveće
035 veštačko drveće
035 veštačko drveće
036 veštačko drveće
036 veštačko drveće
037 veštačko drveće
037 veštačko drveće
038 veštačko drveće
038 veštačko drveće
039 veštačko drveće
039 veštačko drveće
040 veštačko drveće
040 veštačko drveće
041 veštačko drveće
041 veštačko drveće
042 veštačko drveće
042 veštačko drveće
043 veštačko drveće
043 veštačko drveće
044 veštačko drveće
044 veštačko drveće
045 veštačko drveće
045 veštačko drveće
046 veštačko drveće
046 veštačko drveće
047 veštačko drveće
047 veštačko drveće
048 veštačko drveće
048 veštačko drveće
049 veštačko drveće
049 veštačko drveće
050 veštačko drveće
050 veštačko drveće
051 veštačko drveće
051 veštačko drveće
052 veštačko drveće
052 veštačko drveće
053 veštačko drveće
053 veštačko drveće
054 veštačko drveće
054 veštačko drveće
055 veštačko drveće
055 veštačko drveće
056 veštačko drveće
056 veštačko drveće
057 veštačko drveće
057 veštačko drveće
058 veštačko drveće
058 veštačko drveće
059 veštačko drveće
059 veštačko drveće
060 veštačko drveće
060 veštačko drveće
061 Veštačke palme
061 Veštačke palme
062 Veštačke palme
062 Veštačke palme
063 Veštačke palme
063 Veštačke palme
064 Veštačke palme
064 Veštačke palme
065 Veštačke palme
065 Veštačke palme
066 Veštačke palme
066 Veštačke palme
067 Veštačke palme
067 Veštačke palme
068 Veštačke palme
068 Veštačke palme
069 Veštačke palme
069 Veštačke palme
070 Veštačke palme
070 Veštačke palme
071 Veštačke palme
071 Veštačke palme
072 veštačko drveće
072 veštačko drveće
073 veštačko drveće
073 veštačko drveće
074 veštačko drveće
074 veštačko drveće
075 veštački bonsai
075 veštački bonsai
076 veštačko drveće
076 veštačko drveće
077 veštačke biljke
077 veštačke biljke
078 veštačke biljke
078 veštačke biljke
079 veštačke biljke
079 veštačke biljke
080 veštačko drveće
080 veštačko drveće
081 veštačko drveće
081 veštačko drveće
082 Veštački bonsai
082 Veštački bonsai
083 Veštački bonsai
083 Veštački bonsai
084 Veštačka tuja
084 Veštačka tuja
085 veštačke biljke
085 veštačke biljke
086 veštačke biljke
086 veštačke biljke
087 veštačke lozice
087 veštačke lozice
088 veštačke lozice
088 veštačke lozice
089 veštačke lozice
089 veštačke lozice
090 Veštačke lozice
090 Veštačke lozice
091 Veštačke lozice
091 Veštačke lozice
092 Veštačke lozice
092 Veštačke lozice
093 veštačke lozice
093 veštačke lozice
094 veštačke lozice
094 veštačke lozice
095 veštačke lozice
095 veštačke lozice
096 veštačke lozice
096 veštačke lozice
097 veštačke lozice
097 veštačke lozice
098 Veštačke lozice
098 Veštačke lozice
099 Veštačke lozice
099 Veštačke lozice
100 Veštačke lozice
100 Veštačke lozice
101 Veštačke lozice
101 Veštačke lozice
102 veštačke lozice
102 veštačke lozice
103 veštačke lozice
103 veštačke lozice
104 Veštačke lozice
104 Veštačke lozice
105 veštačke lozice
105 veštačke lozice
106 veštačke lozice
106 veštačke lozice
107 veštačke lozice
107 veštačke lozice
108 Veštačke lozice
108 Veštačke lozice
109 veštačke lozice
109 veštačke lozice
110 veštačke lozice
110 veštačke lozice
111 veštačke lozice
111 veštačke lozice
112 veštačke lozice
112 veštačke lozice
113 veštačke lozice
113 veštačke lozice
114 Veštačke lozice
114 Veštačke lozice
115 veštačke lozice
115 veštačke lozice
116 veštačke lozice
116 veštačke lozice
117 veštačke lozice
117 veštačke lozice
118 veštačke lozice
118 veštačke lozice
119 veštačke lozice
119 veštačke lozice
120 veštačke lozice
120 veštačke lozice
121 veštačke lozice
121 veštačke lozice
122 veštačke lozice
122 veštačke lozice
123 Veštačke lozice
123 Veštačke lozice
124 veštačke lozice
124 veštačke lozice
125 veštačke lozice
125 veštačke lozice
126 veštačke lozice
126 veštačke lozice
127 Veštačke lozice
127 Veštačke lozice
128 Veštačke paprati
128 Veštačke paprati
129 Veštačke paprati
129 Veštačke paprati
130 Veštačke palme
130 Veštačke palme
131 Veštačke paprati
131 Veštačke paprati
132 Veštačke paprati
132 Veštačke paprati
133 Veštačke paprati
133 Veštačke paprati
134 Veštačke paprati
134 Veštačke paprati
135 Veštačke paprati
135 Veštačke paprati
136 veštačke paprati
136 veštačke paprati
137 Veštačko zelenilo
137 Veštačko zelenilo
138 Veštačke paprati
138 Veštačke paprati
139 Veštačko zelenilo
139 Veštačko zelenilo
140 veštačke biljke
140 veštačke biljke
141 Veštačke lozice
141 Veštačke lozice
142 veštačke biljke
142 veštačke biljke
143 veštačke biljke
143 veštačke biljke
144 Veštačke biljke
144 Veštačke biljke
145 Veštačko zelenilo
145 Veštačko zelenilo
146 Veštačko zelenilo
146 Veštačko zelenilo
147 Veštačko zelenilo
147 Veštačko zelenilo
148 veštačko zelenilo
148 veštačko zelenilo
149 veštačko zelenilo
149 veštačko zelenilo
150 Veštačko zelenilo
150 Veštačko zelenilo
151 Veštačko zelenilo
151 Veštačko zelenilo
152 veštačko zelenilo
152 veštačko zelenilo
153 Veštačko zelenilo
153 Veštačko zelenilo
154 Veštačko zelenilo
154 Veštačko zelenilo
155 veštačko zelenilo
155 veštačko zelenilo
156 veštačko zelenilo
156 veštačko zelenilo
157 veštačko zelenilo
157 veštačko zelenilo
158 veštačko zelenilo
158 veštačko zelenilo
159 veštačko zelenilo
159 veštačko zelenilo
160 Veštačko zelenilo
160 Veštačko zelenilo
161 Veštačko zelenilo
161 Veštačko zelenilo
162 Veštačko zelenilo
162 Veštačko zelenilo
163 veštačko zelenilo
163 veštačko zelenilo
164 Veštačko zelenilo
164 Veštačko zelenilo
165 Veštačko zelenilo
165 Veštačko zelenilo
166 Veštačko zelenilo
166 Veštačko zelenilo
167 veštačko zelenilo
167 veštačko zelenilo
168 veštačko zelenilo
168 veštačko zelenilo
169 veštačko zelenilo
169 veštačko zelenilo
170 Veštačke biljke
170 Veštačke biljke
171 Veštačke biljke
171 Veštačke biljke
172 veštačke biljke
172 veštačke biljke
173 Veštačke biljke
173 Veštačke biljke
174 veštačke zelene lopte
174 veštačke zelene lopte
175 veštačke zelene lopte
175 veštačke zelene lopte
176 veštačke zelene lopte
176 veštačke zelene lopte
177 veštačke zelene lopte
177 veštačke zelene lopte
178 veštačke zelene lopte
178 veštačke zelene lopte
179 veštačke zelene lopte
179 veštačke zelene lopte
180 veštačke zelene lopte
180 veštačke zelene lopte
181 Kocke od veštačkog zelenila
181 Kocke od veštačkog zelenila
182 kocke od veštačkog zelenila
182 kocke od veštačkog zelenila
183 Kocke od veštačkog zelenila
183 Kocke od veštačkog zelenila

Back to Top